Statki na sprzedaż - szczegóły oferty

Udział 1/3 w kutrze rybackim UST 47 - 12m! Sprzedana !!!
Kategoria: Rybackie
ID oferty
#855
Cena (EUR)
23 250 (akcja ofertowa/tend.action)
Rok budowy
1998
Klasa
*bKM III ryb/tur L
Długość (m)
11.95 m
Szerokość (m)
3.77 m
Zanurzenie
2.39 m
Ilość załogi
4
Port macierzysty
Ustka
Konstrukcja
Inne
Opis

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci udziału 1/3 w kutrze rybackim UST 47 za cenę minimalną 108 500,00 zł. (sto osiem tysięcy pięćset złotych 0/100)
Dane identyfikacyjne:
Symbol kutra rybackiego: UST 47
Port macierzysty: Ustka
Klasa: *bKM III ryb/tur L
Sygnał wywoławczy: SPG 2923
Nr PRS: 621111
Charakterystyka techniczna:
Długość: 11,95 m
Szerokość: 3,77 m
Pojemność brutto 12,74 t
Moc silnika: 70/130 kW
Zanurzenie: 2,39 m
Rok budowy: 1998
Prędkość: 8w
Konstrukcja kadłuba – laminat
Wyposażenie nawigacyjne: radiotelefon UKS z DSC, radiopława awaryjna 406 MHz, radar
Jednostka posiada ważne dokumenty: Certyfikat Okrętowy Stały, Kartę Bezpieczeństwa, Świadectwo Klasy. Kuter przeznaczony jest do połowu ryb w żegludze przybrzeżnej do 30 Mm i załodze do 4 osób.
Kuter jest kompletny i sprawny a jego stan oceniono jako zadowalający.

Opinia dotyczące określenia wartości rynkowej kutra wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operaty mogą zostać udostępnione również drogą elektroniczną.
Zainteresowani, winni składać oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl
Warunki sprzedaży:
a) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
b) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy i wydaniem pojazdu
c) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.
Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

Odsłon: 263
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statku skontaktuj się pod nr telefonu +48 605 088 308, prześlij zapytanie na adres e-mail office@shipbroker.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Galeria