Statki na sprzedaż - szczegóły oferty

prom pasażerko-samochodowy GRYFIA II ! Sprzedana !!!
Kategoria: Pasażerskie i Promy
ID oferty
#800
Cena (EUR)
przetarg pisemny / tendering action !!!
Rok budowy
1983 , SSR Gryfia, Szczecin
Klasa
PRS *s KM 3 DL 1 pr valid to 13.02.2018
Długość (m)
57.69
Szerokość (m)
8.82
Zanurzenie
2.70 (max)
Wysokość
3.63 (boczna/moulded)
Pojemność ładunkowa
496,47 (brutto / gross)
Główny silnik
2 x ZM PZL Wola 27H12A ; 614 kW (total)
Ilość załogi
5/6 (max) + 360 Pas.
Port macierzysty
Szczecin, Poland
Konstrukcja
Stal
Opis

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Promu Pasażersko-Samochodowego GRYFIA II

I. CENA WYWOŁAWCZA

400 000 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

III. Przedmiot postępowania przetargowego

  1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Promu Pasażersko- Samochodowego GRYFIA II. zwany dalej „Przedmiotem Postępowania

Opis techniczny:

długość całkowita - 57,69 m, szerokość - 8,82 m,

wysokość boczna - 3,63 m,

zanurzenie – 2,70 m,

pojemność brutto - 496,47,00 ton, nośność 293,00 ton,

rok budowy - 1983/1992, Stocznia „GRYFIA” Szczecin,

napęd silnik spalinowy: dwa ZM PZL Wola 27H12A o mocy 618 kW, # 212579; # 212554,

Dopuszczalna liczba pasażerów: 364 + 6 osób załogi,

Jednostka zbudowana z przeznaczeniem do przewozu osób w III rejonie żeglugi oraz samochodów.

Średnia prędkość promu około 8,00 węzłów.

Zbudowany przez Stocznie „GRYFIA” w Szczecinie w 1983 r pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę* s KM 3 DL 1 pr.

Jednostka posiadała Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków # s-36488/14 z terminem ważności do dnia 2018-02-13 oraz

Kartę Bezpieczeństwa Nr 090/KB/SZC/14 Urzędu Morskiego Szczecin wydaną 2014-03-10 z terminem ważności do 2018-02-13.

  1. Prom GRYFIA II jest zacumowany przy Nabrzeżu Warszawskim w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

  2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2020 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,12

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 14.12.2020 r. do godziny 10:00.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

  1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

Odsłon: 1267
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statku skontaktuj się pod nr telefonu +48 605 088 308, prześlij zapytanie na adres e-mail office@shipbroker.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Galeria